Πράσινη οικονομία

 1. Εθνική πολιτική
  Η Ελλάδα αποτελούσε κάποτε το μαύρο πρόβατο της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις και ενέργειες για το κλίμα. Το WWF Ελλάς είχε πρώτο αποκαλύψει τις δυστοκίες της εθνικής πολιτικής για το κλίμα, όπως προέκυπτε από την υποεκπροσώπηση της χώρας στη διάσκεψη του Μπαλί, αλλά και από την προσωρινή αποβολή της χώρας από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  Παρόλα αυτά, κάτι φαίνεται πως αλλάζει στη χώρα μας. Για παράδειγμα, στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης το 2009, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε καλή παρουσία, ενώ επέμενε μέχρι τέλους για την ανάγκη ύπαρξης μια δεσμευτικής συμφωνίας που θα προβλέπει μεταξύ άλλων την μείωση των εκπομπών της ΕΕ κατά 30% έως το 2020. Στην καλή στάση της χώρας εν μέρει συνετέλεσε και η εκστρατεία «Μαζί για το κλίμα» που το WWF Ελλάς εκπόνησε σε συνεργασία με την Greenpeace. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν είμαστε ακόμα πολύ πίσω στις προσπάθειες «πρασινίσματος» των πολιτικών μας.

  Ο στόχος περιορισμού των εκπομπών της χώρας στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κιότο μπορεί να επιτευχθεί, ελέω οικονομικής κρίσης, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα καταφέρουμε να πιάσουμε τους νέους στόχους του ενεργειακού πακέτου (20-20-20). Επίσης, δεν είναι ακόμα σίγουρο πως θα εισέλθουν οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αξιοπιστία των επενδύσεων και στο χτίσιμο κλίματος εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι επίσης δεδομένη η σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη.

  Επιπλέον, η οικονομική κρίση ενδέχεται να αποτελέσει μια καλή δικαιολογία για την πριμοδότηση καταστροφικών για το περιβάλλον επενδύσεων.
  Το WWF Ελλάς θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Θα επιδιώξει να κρατήσει την Ελλάδα στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, καταθέτοντας καλά τεκμηριωμένες και προσεκτικά μελετημένες προτάσεις για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Θα επιδιώξει τέλος να εξασφαλίσει μια καλή και φιλόδοξη συμμετοχή της Ελληνικής αντιπροσωπείας στο Κανκούν.

 2. Η Ελλάδα μπορεί
  Η αδράνεια δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή για την χώρα. Αντιθέτως, εν μέσω οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα έχει την υποχρέωση αλλά τη δυνατότητα να βαδίσει στο μονοπάτι της πράσινης ανάπτυξης, συνδυάζοντας βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

  Με την επιστημονική έκθεση του WWF Ελλάς με τίτλο «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050», την πρώτη έκθεση που δημοσιεύθηκε ποτέ στην Ελλάδα για την μακροχρόνια ενεργειακή πορεία της χώρας έως τα μισά του αιώνα, αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα μπορεί να μπει εγκαίρως στο δρόμο της «πράσινης ανάπτυξης», περιορίζοντας το όποιο βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος. Η έκθεση δείχνει ότι η  Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές της κατά 67% έως το 2050, σε σχέση με το 1990, ακολουθώντας μια απόλυτα λελογισμένη πορεία. Το κόστος ισοδυναμεί με ετήσιες δαπάνες περίπου 0,7% του ΑΕΠ, ποσό ελάχιστο σε σχέση με το κόστος από την μη-εκπλήρωση των δεσμεύσεων της χώρας ή σε σχέση με τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν π.χ. από την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας. Στην έκθεση, που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2008, λαμβάνονταν ως δεδομένο ότι ο περιορισμός των εκπομπών θα συνυπάρξει με την απρόσκοπτη ανάπτυξη της χώρας, θεωρώντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα προχωρήσει με ρυθμό 3% έως το 2020, για να μειωθεί ύστερα στο 1,5% ετησίως από το 2020 έως το 2050.

  Τώρα που τα οικονομικά μεγέθη της χώρας έχουν μειωθεί αισθητά, το κόστος για την επίτευξη των στόχων του οράματος έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο και πλέον μπορούμε να ελπίζουμε σε μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών με σημαντικό μικρότερο κόστος.
  Δείτε περισσότερα για την έκθεση

 3. Πράσινα μέτρα στην Ελλάδα
  Η επιστημονική έκθεση του WWF Ελλάς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Πράσινα μέτρα στην Ελλάδα: αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας» αποδεικνύει περίτρανα πως η ανάληψη πράσινων δράσεων στην Ελλάδα δεν θα ωφελήσει μόνο το περιβάλλον, αλλά πολύ περισσότερο την οικονομία.
  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, αν στην δεκαετία 2010-2020 αναληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες για την προώθηση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές και τα κτίρια, υπάρχουν οι δυνατότητες για δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας (τουλάχιστον 240.000) και εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ από την μειωμένη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και την αποφυγή έκλυσης αερίων θερμοκηπίου.

  Βέβαια, η παροχή αποδείξεων για τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των πράσινων μέτρων δεν αρκεί. Το μεγαλύτερο στοίχημα για την Πολιτεία είναι να σχεδιάσει το κατάλληλο διαφανές θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε τα μέτρα να εφαρμοστούν εγκαίρως συνδυάζοντας την μεγιστοποίηση των ωφελειών με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή η διαπίστωση φαντάζει αυτονόητη αλλά δυστυχώς δεν είναι.

  Στη νέα επιστημονική έκθεση του WWF Ελλάς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λοιπόν, προτείνονται μια σειρά από πολιτικές προτάσεις που θα συντελέσουν στην αλλαγή του κλίματος, στη μείωση της δυσπιστίας των πολιτών, στην εκδίωξη των κερδοσκόπων που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους, στο δικαιότερο επιμερισμό των κερδών μεταξύ των πολιτών και τέλος στην ορθή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  Δείτε την έκθεση