Στο Κανκούν

Στο Κανκούν του Μεξικού θα χτυπά, από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2010, η καρδιά των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Ο χρόνος λιγοστεύει, ενώ αντίθετα αυξάνονται εκθετικά οι μελέτες που αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει αμετάκλητες επιπτώσεις στον πλανήτη, επιφέροντας μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζωών, συντριπτικές οικονομικές απώλειες και κύματα «περιβαλλοντικών προσφύγων».

Το φθινόπωρο του 2009, το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανακοίνωσε την πρωτοποριακή μελέτη «Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον» όπου περιέχονται προβλέψεις, βάσει επιστημονικών μοντέλων, για την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2050. Το κύριο συμπέρασμα της έκθεσης μπορεί να αποδοθεί με λίγες λέξεις: «ανυπόφορες πόλεις, απειλούμενος τουρισμός, δύσκολες μέρες για τη γεωργία, εθνικοί δρυμοί σε κίνδυνο, εκτός εάν αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο».

Η μικρή μας Ελλάδα δεν ανήκει στους μεγάλους ρυπαντές του πλανήτη, όμως η αλλαγή του κλίματος θα μας πλήξει «ασύμμετρα» δυνατά. Οφείλουμε λοιπόν να αναλάβουμε διεθνείς πρωτοβουλίες ώστε να καταφέρουμε την αποτροπή των χειρότερων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. Η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και η μείωση των εκπομπών θα βοηθήσει επιπλέον την Ελλάδα να εφαρμόσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, κερδίζοντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και προστατεύοντας την υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Απαιτείται λοιπόν η επίδειξη φιλοδοξίας εκ μέρους της χώρας μας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ώστε στο Κανκούν να γίνει εφικτή η επίτευξη μιας ουσιαστικής συμφωνίας για το κλίμα.

Το WWF Ελλάς δηλώνει παρόν στο Μεξικό και θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην διαμόρφωση φιλόδοξων προτάσεων. Με ανταποκρίσεις και δράσεις στο Κανκούν και την Ελλάδα θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες. Μείνετε συντονισμένοι.